Ympäristöpolitiikan uudet löydöt ja haasteet, ympäristöystävällisyyteen liittyvät vaatimukset sekä lähitulevaisuudessa ongelmiksi muodostuvat pullonkaulat kaatopaikoiksi soveltuviin alueisiin sekä kotitalousjätteen ja kotitalousjätteen kaltaisen kaupallisen jätteen polttamiseen liittyvissä kysymyksissä edellyttävät, että syntyvän jätteen määrää vähennetään huomattavasti.

SSI SCHÄFERin tavoite kierrätyksen suhteen oli kehittää kustannustehokas ja ympäristöystävällinen jäteastia- ja keräysjärjestelmä, joka voidaan yhdistää kotitalousjätteen keräysjärjestelmään ilman huomattavia teknisiä tai taloudellisia investointeja ja jonka avulla voidaan kerätä mahdollisimman suuri määrä kierrätysmateriaalia tyypin mukaan lajiteltuna.

Päämäärä oli vähentää ei-kierrätettävän jätteen määrä mahdollisimman pieneksi.

Lisätietoja erityyppisistä kierrätysmateriaaleista:

Select country

Close