3D-MATRIX Solution®, SSI Schäfer tarjoaa dynaamisen järjestelmäratkaisun muovilaatikoiden, pahvilaatikoiden, lavojen, tasolavojen ja kuormalavojen varastointiin ja keräilyyn. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä tarjoaa täydellisen joustavuuden ja eteenpäin katsovan skaalautuvuuden.

3D-MATRIX Solution®: Varasto, Puskurointi ja Sekvensointi yhdessä järjestelmässä.

Vahvuudet:

  • Järjestelmäkonsepti laatikoille, tasolavoille ja kuormalavoille
  • Kuljetustavan liikuttaminen varastossa x, y ja z –ulottuvuuksissa ovat eroteltuina toisistaan ja suoritetaan samanaikaisesti
  • Esiajo puskurointi siirtoasemilla
  • Kaikkien tilauksien sekvensointi
  • Varastot voidaan helposti laajentaa
  • Pääsy kaikkiin tuotteisiin kaikkina aikoina ilman tehokkuuden laskua
  • Eliminoi luokituksen tarpeen inventaariossa
  • Yksinkertaistaa huoltotoimia rajattomalla pääsyllä järjestelmään laitoksen ollessa käynnissä
  • Erittäin dynaaminen sekvensointi ilman pullonkauloja

Tavanomaisen varaston ongelmat

Tavanomaiset varastot ovat yleensä suunniteltu käytävien etupäässä tapahtuvaan palautukseen (x-suunta). Pystysuora liike kuljetinjärjestelmissä y-suunnassa suoritetaan varastointi –ja palautuskoneilla tai hisseillä. Varastointi –ja palautuskoneet tai kuljetuslukit ovat varustettu kuormankäsittelylaitteilla, jotka suoraan toimivat varastopaikkoihin (z-suunta). Kuormalavat, jotka otetaan varastopaikoilta, siirretään kuljetinjärjestelmille tai siirtoasemille varastointi –ja palautuskoneilla. Siirtoasemat, hissien suorituskyky ja kuljetinjärjestelmien silmukat alentavat tavanomaisten varastojen dynaamista suorituskykyä, koska koko materiaalivirran pullonkaulaksi muodostuvat rajattu määrä palautuspisteitä ja komponentteja.

3D-MATRIX Solution® toiminnallisuus ja komponentit

Liikkeet ja kuljetustavat varaston x,y,z –suunnissa ovat keskenään eroteltuja ja liikkeet suoritetaan samanaikaisesti. Pääsy varastoituun materiaaliin, aina muovilaatikoista, kerroksista kuormalavoihin on toteutettu sukkuloilla. Tilatut kuormayksiköt siirretään hissisiirtokeskuksiin ja puskuroidaan siellä. Yksityinen pääsy hisseille siirtoasemilta mahdollistaa palautusoperaatioiden sekvensoinnin ja kuormituksesta riippuvan varastoinnin. Kiitos tämän layoutin, lähes rajaton määrä keräily ja toimituspisteitä voidaan konfiguroida yksittäisesti, integroida ja lähettää eteenpäin järjestyksessä. Näin ollen kaikki palautusoperaatiot suoritetaan erikseen ja yksinomaan käytetyllä työpisteellä. Tällä suunnittelulla, varastoa voidaan kasvattaa pituus, leveys ja korkeussuunnassa ilman koko järjestelmän toimivuuden muuttamista.

Rajoittamaton pääsy on helpotettu, vaikka laitos olisi käynnissä, mikä myös yksinkertaistaa huoltotoimia. Laajennusosat voidaan helposti integroida infrastruktuuriin olemassa olevaan varastonhallintajärjestelmään. Kiitos tämän innovatiivisen suunnittelun, 3D-MATRIX Solution® varastojärjestelmä suorittaa kaiken sekvensoinnin. SSI Schäfer:n sukkuloilla on pääsy maksimimäärään varastopaikkoja. Joustava määrä hissejä mahdollistaa suuremman määrän siirtoasemia. Varastointi –ja palautuskoneet on poistettu käytöstä keräilytyöasemilla ja näin jopa tunnin säästö ajassa on saatu aikaiseksi. Epätasapaino järjestyksessä ja tuoterakenteessa on näin täysin eliminoitu.

Varastointi ja keräily laatikoista, lavoilta ja kuormalavoilta.
Tiedotus ja konsultointi
Tiedotus ja konsultointi

Voit Soittaa meille::

044 720 37 40

Autamme sinua!

...tai lähetä meille sähköpostia

Select country

Close