Miten työpaikkaa haetaan?

Lähetä hakemus sähköpostitse sille Schäfer-konserniin kuuluvalle yhtiölle, joka on ilmoittanut avoimesta työpaikasta tai joka kiinnostaa sinua eniten. Näin hakemus voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Hakemuksessa on oltava saatekirje, ansioluettelo ja suositukset. Hakemukseen voi lisätä myös muita pätevyyteen liittyviä seikkoja (kuten kielitaito) sekä valokuvan.

Ovatko työpaikkaportaalissa olevat avoimet työpaikat yhä avoimia?

Avoimien työpaikkojen ilmoitukset ovat aina ajan tasalla. Kun löydämme sopivan hakijan, ilmoitus poistetaan työpaikkaportaalista.

Onko mahdollista keskustella ensin suoraan jonkin osaston kanssa?

Yhteydenotot on rajoitettu vain työpaikkaa tarjoavan yhtiön henkilöstöosastoon, joka koordinoi rekrytointiprosessia. Kyseiseen osastoon pääsee tutustumaan myöhemmin työhaastatteluprosessin aikana. 

Kannattaako SSI SCHÄFERiin ottaa yhteys puhelimitse?

Jos sinulla on kysyttävää avoimesta työpaikasta, voit soittaa henkilöstöosaston yhteyshenkilölle. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta hakemuksen käsittelyyn.

Jos hakemus hylätään, voiko työpaikkaa hakea uudelleen?

Kyllä, kunhan uusi hakemus koskee toista työprofiilia. Jos näin on, kaikki hakemusasiakirjat on lähetettävä uudelleen. Henkilöstöosastomme tarkistaa kuitenkin puolestasi, onko yhtiön muilla alueilla vapaana soveltuvia työpaikkoja.

Voiko työpaikkaa hakea, vaikka niitä ei ole avoinna?

Jos mielessäsi on jokin tietty työtehtävä ja uskot voivasi täydentää tiimiämme tiedoillasi ja taidoillasi, voit lähettää meille työhakemusasiakirjat myös ilman viittausta avoinna olevaan työpaikkaan.

 

Select country

Close