Tekninen vika, palovaarallinen työ tai pois heitetyn tupakan kaltainen huolimattomuus voi aiheuttaa tulipalon ja johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

On selvää, että tulipalon aiheuttamat vauriot voivat asettaa koko yrityksen olemassaolon vaakalaudalle. Tulipalon ja yrityksen kaatumisen välinen aika voi kuitenkin olla niin pitkä, että tulipaloa ei välttämättä edes tunnisteta konkurssin perimmäiseksi syyksi. Tulipalon vaarat ovat kaikille tuttuja, mutta tähän saakka käsisammuttimien ja sprinklerijärjestelmien välissä ei ole ollut tehokasta palontorjuntavaihtoehtoa.

Virheellinen varastointi ja sen seuraukset

Vaarallisia aineita väärin varastoivien yritysten on hyvä muistaa esimerkiksi nämä mahdolliset seuraamukset:

Vahinkojen välttämisen ensimmäinen vaihe on ennaltaehkäisy

SSI SCHÄFERIN safe@work-turvallisuuskonsepti tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut yhdestä paikasta konsultoinnista suunnitteluun ja yrityksen vaarallisten aineiden varastointijärjestelmän käytännön toteutukseen. Olemme jo vuosien ajan olleet intralogistiikan johtava toimittaja, jolla on kattava kokemus lukuisista toteutetuista projekteista.

Vaarallisten aineiden kuljetus

Kaikista kuljetetuista vaarallisista aineista 73,6% on palavia nesteitä. Kuljetettavat aineet on myös varastoitava.

 

Palavat nesteet on varastoitava turvakaappeihin palavia nesteitä koskevien teknisten määräysten (TRbF) liitteen L mukaan.

Tiedotus ja konsultointi
Tiedotus ja konsultointi

Voit Soittaa meille:

044 720 37 40

Autamme sinua!

...tai lähetä meille sähköpostia

Lisätietoja
Lisätietoja
  • Verstaiden ja tehtaiden laitteet>>PDF
  • Ergonomiset työpistejärjestelmät>> PDF
  • safe@work>> PDF

Select country

Close